سامانه مدیریت یادگیری مجتمع آموزشی المهدی

برای مدارسی که متفاوت آموزش می دهند

سامانه ای با امکانات گسترده و حرفه ای:

کلاس یادگیری معکوس چیست؟

کلاس درس معکوس (flipped classroom) یک مدل آموزشی است که دانش آموزان محتوای آموزشی را در خانه و از طریق ویدئوهای آموزشی آنلاین و یا بصورت آفلاین یاد می گیرند، و معلم در کلاس درس به رفع ایرادت و پاسخ به سوال های دانش آموزان و صحبت با آنها می پردازد. در این رویکرد آموزشی، آموزش مستقیم از فضای یادگیری گروهی به فضای یادگیری فردی منتقل می شود. پس از آن کلاس درس، به یک محیط یادگیری پویا و تعاملی تبدیل می شود و معلم دانش آموزان را برای استفاده از مفاهیم و درگیر کردن خلاقانه با موضوع، راهنمایی می کند.

مزایای ابزارهای هوش مصنوعی

تست تست
2020030747705e639a2e162c0
تست تست

آموزش آنلاین آزمون آنلاین

آموزش
تست تست
تست تست

کلی مطالب آموزشی جالب در اینستاگرام ما منتظر شماست !!!