بیزینس پلن

کسب و کارهای بزرگ معمولا ایده های ساده ای هستند که به بهترین شکل اجرا شدند. ما اینجاییم تا به تو کمک کنیم اگر ایده ای داری به بهترین شکل بنویسیش و اشکالاتش رو بر طرف کنی . کلی سرمایه گذار آماده سرمایه گذاری روی ایده های ناب تو هستند ... نگران نباش ، تا نوشتن آخرین مرحله در کنار تو هستیم

"(ضروری)"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

1 شروع
2 اطلاعات فردی
3 تکمیل ایده اولیه
4 مشخص کردن مشتریان
5 ارزش پیشنهادی
6 کانال های ارتباط با مشتری و توزیع محصول
7 جریان درآمدی
8 منابع کلیدی و فعالیت های کلیدی
9 شرکای کلیدی
ویدئو زیر رو ببین و شروع به نوشتن کن !