باکس دانلود

باکس دانلود یک ویژگی جذاب قالب استادیار سان کد (سیمین دانشور) می باشد که می توانید در انتهای نوشته بی نهایت لینک در باکس دانلود اضافه کنید. ضمنا یک المان برای المنتور به این منظور طراحی شده است و می توانید از باکس دانلود در برگه ها، محصولات و سایر بخش هایی که با المنتور […]

الهام بخش دیگران باشید

CSS این یک بازیگر وب طراحی شده است. با استفاده از رنگ های مختلف، تنظیمات، گزینه های طرح بندی و قابلیت های پاسخگو را تایپ کنید، آسان است که یک شیوه نامه را به یک کابوس خطی خطی تبدیل کنید. با این حال، با چند اقدام ساده می توانید ظرف غذا را تمیز کنید تا […]