ما با توجه به دغدغه مجموعه آموزشی المهدی برای ایجاد ابزاری برای تبدیل ایده‌های کسب و کاری قابل ارزیابی و قابل اجرا به همراه ابزارهای مدیریتی، مجموعه‌ای از دانش آموختگان حوزه کارآفرینی در رشته‌های مهندسی صنایع، مهندسی نرم افزار و گرافیک دست به دست هم داده و المهدی پلن را راه‌اندازی نموده‌اند.

  •  

تهران، حکیمیه ، بلوار فجر ، مجتمع آموزشی المهدی عــج

تمامی حقوق برای المهدی پلن محفوظ است – ۱۴۰2 / طراح: علی گودرزی