ویدیوی آپارات

برای استفاده از این نوع ویدئو در نوشته های سایت خود کافی است نوع نوشته را “ویدئو” انتخاب کنید و در بخش ساختار پست، لینک ویدئوی آپارات خود را وارد کنید. نمونه لینک:

تست 165464

این یک بازیگر وب طراحی شده است. با استفاده از رنگ های مختلف، تنظیمات، گزینه های طرح بندی و قابلیت های پاسخگو را تایپ کنید، آسان است که یک شیوه نامه را به یک کابوس خطی خطی تبدیل کنید. با این حال، با چند اقدام ساده می توانید ظرف غذا را تمیز کنید تا CSS […]